Chính Sách Bảo Mật tại PPTV

Tại PPTV, chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ của PPTV.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập để sử dụng dịch vụ, tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Thông tin thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để:

  • Cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ cho bạn.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông báo về tình trạng của giao dịch.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và nội dung trên PPTV.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi và các cập nhật từ PPTV, nếu bạn chọn nhận.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập không được phép, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mã hóa dữ liệu, tường lửa, và giao thức bảo mật tiên tiến.

Chia Sẻ Thông Tin

PPTV cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn hoặc khi được yêu cầu bởi pháp luật. Thông tin có thể được chia sẻ với các đối tác tin cậy với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc cải thiện trải nghiệm của bạn trên PPTV.

Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn không nhận thông tin quảng cáo từ PPTV bằng cách thay đổi tùy chọn trong tài khoản của mình hoặc thông qua liên kết hủy đăng ký trong các email quảng cáo.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc các thay đổi trong pháp luật áp dụng. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi tại PPTV cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tạo ra một trải nghiệm cá cược an toàn và đáng tin cậy cho tất cả người dùng.